Connexxion Tours

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door Connexxion Travel. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Connexxion het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gecopieerd en/of veranderd.


Aansprakelijkheid

Connexxion Travel zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Connexxion Travel aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Connexxion is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of vergissingen in de opgenomen programma’s of prijzen. Door derden doorgevoerde wijzigingen in programma of prijzen kunnen voor Connexxion aanleiding zijn voor evenredige aanpassing van haar programma of prijzen.


Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Connexxion Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.