Watersnoodmuseum / Dagje Zeeland

Wat als de dijken breken?

De watersnoodramp van 1 februari 1953 zette grote delen Zuidwest Nederland onder water. Er waren 1836 doden te betreuren en 72.500 mensen werden uit hun huizen gedreven. Daarnaast vonden 182.000 dieren de dood en werd 200.000 hectare land overspoeld door het zeewater.

Watersnoodmuseum / Dagje Zeeland

Sindsdien is er veel gedaan om Nederland veilig te maken, maar een overstroming kan nog steeds gebeuren. Het verhaal van toen en nu is te zien in het Watersnoodmuseum: het
‘Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953’.

Het museum
Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de enorme caissons die zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk na de watersnoodramp van ‘53. Iedere caisson heeft een eigen thema. Zo ontdekt u in de in de eerste caisson over feiten van de ramp. In de tweede caisson staan de persoonlijke verhalen en de emoties centraal. Daarna leert u over de wederopbouw en welke gevaren en uitdagin-gen de toekomst brengt. De kans op nieuwe overstromingen blijft namelijk altijd bestaan. Ervaar in het Watersnoodmuseum hoe het is als uw huis overstroomt. Wat kunt u het beste doen in zo’n situatie? Neemt u een mobiele telefoon naar zolder mee? Of kiest u toch voor voedsel in blik?

Waterveiligheid wereldwijd
In de laatste caisson is de nieuwe interactieve tentoonstelling te zien ‘Het water blijft komen. Vechten tege n de vloed van morgen.’ Hierin staat de bewustwording waterveiligheid in Nederland en in de wereld centraal. Dagelijks werken vele duizenden mensen om ons land droog te houden. Maar hoe gaat het in andere landen? Speel de interactieve scenario’s ‘Wa-terkwesties’ en ‘Een dagelijks gevecht’ om hier achter te komen. Graaf zelf polders en maak dijken of pomp overtollig water weg in de waterwerkplaats.De boodschap van de vierde caisson maakt het duidelijk: de strijd tegen het water is nog lang niet gestreden.

Bijzondere omgeving
De overstromingen van de ramp in 1953 zijn nog steeds zichtbaar in het landschap. U kunt vandaag de dag genieten van prachtige, met riet en bos omzoomde, kreken en het uitzicht op de Oosterschelde. Het zoute karakter van het Krekengebied heeft gezorgd voor een karakteristieke flora en fauna.

Programma
In het Watersnoodmuseum wordt u ver-welkomd met kopje koffie of thee met een heerlijke Zeeuwse bolus. U ontvangt een museumgids waarna u op eigen gelegenheid het museum gaat bezoeken. Er is ook een audiotour beschikbaar. Na afloop kunt u indien gewenst een wandeling maken in het omlig-gende Krekengebied.

Inclusief
•    vervoer per touringcar
•    entree Watersnoodmuseum
•    koffie of thee met Zeeuwse bolus
•    museumgids

Optioneel
•    lunch
•    diner op terugreis
•    gids bij rondrit

Tip: Het Watersnoodmuseum is prima te combineren met bijvoorbeeld Goes, Zierikzee en/of een mooie rondrit o.l.v. een gids. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Watersnoodmuseum / Dagje Zeeland
Watersnoodmuseum / Dagje Zeeland
Watersnoodmuseum / Dagje Zeeland