UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal

Beleef de kracht van stroom en water

In Lemmer staat het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld: Het Ir. D.F. Woudagemaal. Het is al bijna honderd jaar oud en nog steeds een werkend onderdeel van de Friese waterhuishouding. Het Woudagemaal staat sinds 1998 op de UNESCO Werelderfgoedlijst en is daarmee een van de tien Nederlandse UNESCO Werelderf- goederen.

UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal

Leuk en leerzaam
Het Woudagemaal is de perfecte locatie voor een schoolreisje of een leerzame excursie. Leerlingen worden uitgedaagd met een span- nende 3D  lm en een speurtocht door het interactieve bezoekers- centrum. Hiermee krijgen zij spe- lenderwijs inzicht in de principes achter stoom, kracht, beweging en waterbeheer. Hebben ze de speurtocht afgerond, dan krijgen ze een echt diploma!

Dit uitstapje is geschikt voor jongeren van 10 tot 14 jaar en duurt ongeveer drie uren.
De speurtocht kan ook worden gezien als een uitstekende opstap en ondersteuning richting de tussendoelen op het gebied van beginnend technisch onderwijs.

Gratis lesmateriaal
Er is gratis educatiemateriaal beschikbaar voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, voor de boven- en onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor het MBO. Op de website www. woudagemaal.nl/educatie zijn de lespakketten te downloaden ter voorbereiding en afronding van het bezoek zodat informatie goed beklijft. Dit educatiemateriaal omvat o.a. een digitale kaart, docentenhandleiding, PowerPointPresentatie (onderdeel van de introductieles), werk- bladen, digitale quiz (onderdeel van de afsluitende les) en projecten. De gratis audiotour-ap- plicatie voor smartphone of tablet biedt een schat aan informatie en is ook in de klas of thuis te gebruiken. Met het educatieve materiaal verdiepen uw leerlingen zich in waterbeheer, de taken van waterschappen en de werking en historie van het Woudagemaal. Hoofdmachinist Jelle neemt de leerlingen mee op ontdekkingstocht met afwisselende opdrachten. De intro- ductieles bereidt de leerlingen voor op een bezoek aan het gemaal maar is ook prima uit te voeren als een bezoek niet haalbaar is. In de verwerkingsles blikken de leerlingen met een quiz en creatieve opdracht terug op het bezoek. Met het uitgebreide spreekbeurtpakket kunnen leerlingen ook individueel aan de slag.

UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal