Nationaal Bevrijdingsmuseum

Er zit toekomst in het verleden!

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek biedt educatieve programma’s voor alle schooltypen: basis- en voortgezet onderwijs en MBO. Deze zijn toegesneden op de kerndoelen en eindtermen en sluiten naadloos aan op de lesstof.

Nationaal Bevrijdingsmuseum

Thema’s over de Tweede Wereldoorlog, zoals bevrijding, mensenrechten, vrede en vrijheid, worden helder en informatief belicht. Typische jaren ’40 geuren, diorama’s, originele  lmbeel- den, toespraken en muziek nemen je mee naar de geschiedenis van Nederland en Europa. Maar er zit toekomst in het verleden: de actualiteit speelt ook een rol. Een vooroordelenspel, tolerantietest en dilemmaspel nodigen uit tot zelfonderzoek. Daardoor leren de leerlingen actuele spanningen, con icten en oorlogen in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en daarbij het belang van mensenrechten en de betekenis van internatio- nale samenwerking te zien.

Programma: hands-on en brains-on!
Na een inleiding over de Bevrijding en een spannende inleidende  lm, kan gekozen worden voor:
• Opdrachtentocht (zelfstandige rondgang met opdrachten o.l.v. museumcoach)
• Rondleiding (klassieke rondleiding o.l.v. museumgids)
• Bezoek aan Canadese Begraafplaats (aanvullend op bovenstaande mogelijkheden)

Ieder bezoek aan het museum wordt afgesloten met een re ectiemoment in de Erekoepel. Leerlingen gaan hier gezamenlijk naartoe en krijgen de gelegenheid een mening op te schrijven en deze op te hangen in de Vrijheidsboom. Uiteraard kunt u ook uw eigen voorstel voor een pro- gramma met ons bespreken. Voor meer informatie zie: www.bevrijdingsmuseum.nl