Nederlands Openluchtmuseum

Canon van Nederland

Nu! in het Nederlands Openluchtmuseum, de Canon van Nederland: een spectaculaire presen- tatie van de 50 belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nederland. Denk daarbij aan de VOC, Willem van Oranje, de Tweede Wereldoorlog, maar ook Anne Frank en de komst van de Euro. Zie hier ook Trijntje, het oudste skelet van Nederland. Ze werd gevonden tijdens werkzaamheden rondom de Betuwelijn, vandaar de naam  ́Trijntje’. In de Canon van Nederland beleven leerlingen de complete Nederlandse geschiedenis.

Nederlands Openluchtmuseum

Op onderzoek!
In het Canonprogramma ontdekken en onderzoeken leerlingen onder leiding van een muse- umdocent de Tijdvakken van de Rooij en de Canonvensters. Ze werken in groepen en worden expert over hun tijdvak! Ze onderzoeken de Canonvensters en verzamelen de bevindingen in de vorm van een  lmpje, foto’s en nagespeelde scenes. Ook het museumpark met al haar historische locaties komt volop aan bod! Het uiteindelijke resultaat van deze leuke leerzame dag wordt achteraf in de klas bekeken, een historisch journaal over de hele geschiedenis van Nederland!

Nederlands Openluchtmuseum
Nederlands Openluchtmuseum